BILLBOARDY

Billboardy z různých materiálů od speciálních plastohliníkových desek po plastové sendviče.Bez i s konstrukcí, montáž možná. Provádíme rovněž přelepení (rekonstrukci) již použitých billboardů. Lze využít i kombinaci různých technologií (např. přesahující plastické díly).

Aktuálně realizovaná akce: 

billboard společnosti CLNet s.r.o.

nahoru